REACH

En gedigen kännedom om befintlig kemikalielagstiftning och speciellt REACH är av största vikt vid marknadsföring av ”gamla” och introduktion av nya substanser på EU-marknaden.

Vi ställer vår expertis till förfogande och hjälper er genom denna ”labyrint” av förordningar och regler. Vid behov påtar vi oss ansvaret för hela registreringsprocessen eller valda delar av den. Nedan en kort beskrivning av våra tjänster:

 • Reach konsultering
 • SIEF koordinering och tredje parts tjänster
 • Formuleringstjänster – utbyte av substanser
 • Klassificering av substanser och formuleringar (CLP)
 • Säkerhetsdatablad och etiketter
 • Kemikaliesäkerhetsrapport
  • Beredning
  • Konsulteringstjänster för nedströmsanvändare
 • Registreringsdossier och andra dokument
  • Beredning
  • Insamling av data
  • Koordinering av forskningsaktiviteter
 • Beredning av förregistreringsdossier (sen förregistrering)
 • Informationsservice för nedströmsanvändare
 • Kompletterande service genom vårt samarbetsnätverk FinnREACH