REACH

Nykyisen kemikaalilainsäädännön ja erityisesti REACH-direktiivin tuntemus on avainroolissa niin uusien aineiden tuomisessa markkinoille kuin jo markkinoilla olevien aineiden rekisteröimisessä.

Autamme asiakkaitamme asetuksiin ja direktiiveihin liittyvien haasteiden ratkaisemisessa. Voimme ottaa hoitaaksemme aineen rekisteröintiprosessin alusta loppuun tai osittain, asiakkaan tarpeen mukaan. Seuraavassa lyhyt kuvaus palveluistamme:

 • REACH-konsultointi
 • SIEF-koordinointi ja kolmannen osapuolen palvelut
 • Formulointipalvelut - korvaavat aineet
 • Aineiden ja seosten luokitus (CLP)
 • Käyttöturvatiedotteet ja etiketit
 • Kemikaaliturvallisuusraportti
  • Laadinta
  • Jatkokäyttäjän konsultointi
 • Rekisteröintidossierit ja muut dokumentit
  • Laadinta
  • Tietojen keräys
  • Tutkimuksen koordinointi
 • Esirekisteröintidossierin laadinta (myöhäinen esirekisteröinti)
 • Tiedotuspalvelu jatkokäyttäjille
 • Täydentävät palvelut FinnREACH-yhteistyöverkostomme kautta

  » Takaisin Palvelut-sivulle