Övriga TjÄnster

Alla nya produkter måste testas genomgående för att säkerställa funktion, säkerhet, lagenlighet och även utseende för att ha maximal konkurrenskraft på marknaden. Vi planerar, utvecklar och genomför test av produkter både i laboratorieskala och också i industriell skala direkt hos slutanvändaren.

Vi erbjuder stöd och kemisk expertis vid förhandlingar med kontraktstillverkare, myndigheter och andra kontaktgrupper.