KvalitetssÄkring

Av största viktig är att skapa ett fungerande kvalitetssystem, som garanterar en jämn kvalitet på produkter och råvaror och som svarar för att avkall på effektivitet och funktion inte behöver göras för att bevara uppsatta miljövärden.

Vår uppgift är att bistå vid upprättandet och bibehållandet av kvalitetssystem och miljösystem. Vi utarbetar kvalitetsrutiner och utför kvalitetsanalyser i vårt laboratorium.