KemikaliesÄkerhet

En ändamålsenlig och korrekt klassificering av kemikalier är ur säkerhetssynpunkt nödvändigt och även obligatoriskt enligt lag. Viktigt är ej enbart att följa givna lagar och direktiv för att säkerställa att produkterna används på ett säkert och ändamålsenligt sätt, utan även att erhålla bästa möjliga kostnadseffektivitet beträffande såväl funktion, tillverkning som frakt.

Vi klassificerar substanser och formuleringar samt utarbetar säkerhetsdatablad och etiketter.