Kemikaaliturvallisuus

Aineiden ja seosten luokitus on tarpeen lakien ja direktiivien noudattamiseksi sekä tuotteiden turvallisen käytön vuoksi. Huomioimalla lain määräämät luokitustiedot ajoissa on mahdollista luoda ympäristöystävällisiä, toimivia tuotteita joiden ominaisuudet on optimoitu myös turvallisuutta ja logistiikkakustannuksia silmälläpitäen.

Teemme aineiden ja seosten luokituksia sekä laadimme käyttöturvatiedotteita. Neuvomme lisäksi varoitusetikettien laatimiseen liittyvissä asioissa.

» Takaisin Palvelut-sivulle