Startsidan

Vi erbjuder ett kostnadseffektivt sätt att genomföra krävande produktutvecklingsprogram. Handledning och planering är en integrerad del av vår FoU verksamhet, så som även beaktandet av Reach-direktivet och övrig lagstiftning i all vår verksamhet.

Vårt serviceurval inbegriper utveckling av produkter för befrämjandet av renlighet och hygien inom livsmedels-, läkemedels-, metall- och träförädlingsindustrin samt transportsektorn.
Vi utvecklar även produkter för institutioner och hemhushåll.

Genom vårt samarbetsnätverk FinnREACH erbjuder vi ett brett urval olika tjänster för att bemöta krav som bl.a. EU-lagstiftningen (REACH, CLP, BPD, etc.) påför våra kunder.