Formulering av produkter

Förändringar i kemikaliers klassificering tillsammans med ständigt ökande krav från myndigheters sida bl.a. i form av förordningar och lagar utsätter företagens forsknings- och utvecklingsverksamheten för stora utmaningar. Miljömässigt hållbara fungerande lösningar skall tas fram genom att ta i bruk nya, alternativa, för miljö och omgivning mindre farliga kemikalier.

Målsättningen är att bibehålla eller förbättra produktens egenskaper såväl miljömässigt som funktionellt vid utbyte av mindre önskvärda råvaror. Bäst resultat erhålls om dessa krav och principer kan beaktas i ett möjligast tidigt skede av produktutvecklingsfasen.

PRODUKTGRUPPER VI HANTERAR

  • CIP tvättmedel för livsmedels-, läkemedels-, metall- och träförädlingsindustrin
  • Desinficeringsmedel och desinficerande tvättmedel
  • Avfettningsmedel och fosfateringsmedel för bl.a. metallindustrin
  • Skumtvättmedel
  • Skumdämpande och skumbrytande medel
  • Emulsioner och geler
  • Tvättmedel för hem och hushåll samt för professionellt bruk
  • Kosmetika
  • Produkter för personligt bruk